top of page

БИЛБОРД ЦЕНИ И ПЕРИОДИ НА ИЗЛЪЧВАНЕ

ЧАСОВИ ПОЯС НА ИЗЛЪЧВАНЕ: ОТ 6:00 ЧАСА ДО 24:00 ЧАСА

ЦЕНА ЗА ПЕРИОД 14 ДНИ ПРИ 10 СЕК. НА 3 МИН.
ЦЕНА ЗА ПЕРИОД 30 ДНИ ПРИ 10 СЕК. НА 3 МИН.
ЦЕНА ЗА ПЕРИОД 14 ДНИ ПРИ 15 СЕК. НА 3 МИН.
ЦЕНА ЗА ПЕРИОД 30 ДНИ ПРИ 15 СЕК. НА 3 МИН.
ЦЕНА ЗА ПЕРИОД 14 ДНИ ПРИ 20 СЕК. НА 3 МИН.
ЦЕНА ЗА ПЕРИОД 30 ДНИ ПРИ 20 СЕК. НА 3 МИН.
220 ЛВ.
440 ЛВ.
250 ЛВ.
500 ЛВ.
275 ЛВ.
550 ЛВ.

*ОТСТЪПКИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА МИНИМУМ 3 ИЛИ ПОВЕЧЕ МЕСЕЦА.

БРОЙ ИЗЛЪЧВАНИЯ ЗА ДЕН И ПЕРИОД

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
ПЕРИОД НА ИЗЛЪЧВАНЕ
БРОЙ ИЗЛЪЧВАНИЯ НА ДЕН
БРОЙ ИЗЛЪЧВАНИЯ ЗА ПЕРИОД
10 СЕКУНДИ
14 ДНИ
360
5040
10 СЕКУНДИ
30 ДНИ
360
10800
15 СЕКУНДИ
14 ДНИ
360
5040
15 СЕКУНДИ
30 ДНИ
360
10800
20 СЕКУНДИ
14 ДНИ
360
5040
20 СЕКУНДИ
30 ДНИ
360
10800
bottom of page